Kalli’ võrokõsõ’, hää’ sõbra’-sugulasõ’ siist- ja säältpuult ilmanukast!

Joba umbõ kavva ei olõ’ mi saanu tulla’ kokko ja ei olõ’ saanu laskõ’ umal vägeväl võrokeelitsel laulul helistä’ üle mõtsu ja mäki. A 1. juunil 2024 om seo aig jälki käen. Seokõrd saami kokko Indsikurmun ja löömi jälki laulu.

Perämädse’ aastaga’ omma’ pandnu meid kõiki süvembähe perrä märkmä tuu üle, miä om periselt tähtsä. Olõmi pidänü inämb ette kaema ja tagasi hoitma. Henge om tüknü vaivus, nigu mi piässimi olõma inämb valvõl, valmi’ hinnäst ja hindä ümbre olõjat kaitsma. A õkvalt tuuperäst om meil inämb ku kunagi varramba vaia huult pitä’ tuu iist, et meil ka olõsi midägi kaitsa’. Et mi edevanõmbidõ perändüs eläsi ja häitsesi egä võrokõsõ hengen. Ja mi juurõ’ olõsi nii kõvastõ maa külen kinni’, et siist ei kangutasi meid ilmangi vallalõ ütski torm vai marutuul.

Seo pido teema om mäng. Inemisel om olõman üts esimuudu mõistminõ.

Mõistminõ tetä’ midägi, minkal ei pruugi’ olla’ mitte määnestki muud praktilist tsihti ku lihtsähe tunda’ rõõmu. Mullõ paistus, et õkva taasama asi omgi, midä meil om parhilla’ kõgõ inämb vaia. Tunda’ lihtsähe periselt rõõmu üten olõmisõst, üten laulmisõst ja üten hengämisest.

Soovi teile jõudu ja väke vannu laulõ miildetulõtamisõs ja vahtsidõ opmisõs. Ja miä päätähtsä – et olõsi mõnnu ja lusti. Et saasi tetä’ nalja ja vigurit. Esiki sõs, ku pass näütäs joba neläkümmend katsat vai säidsendkümmend kuut. Ajagõ’ naarma egä perämänegi tõsinõ nägo, silestäge’ sirgõs egä perämänegi murrõkorts.

Ku võtami aig-aolt sõbrul käest kinni’ ja käümi lauldõn tsõõri piten, sis mine’ tiiä’, äkki panõmi tähele, et taal elokõsõl om hoobis inämb värme.

Diana Leesalu
Uma Pido püüne pääle säädjä

 

Trehvämi VI Umal Pidol 1. juunil 2024. aastal Põlvan Indsikurmun!

Osta’ pilet (klõpsa logo pääle):

 

Uma Pido Facebookin:  https://www.facebook.com/umapido5/

Uma Pido Instagramin: https://www.instagram.com/umapido2024/