Pääle om naanu neläs vahtsidõ võrokeelitsidõ laulõ konkurss Uma Laul. Kae’ konkursi statuuti.

 

Valmis om saanu umakeelitside kavõridõga plaat Uma Kavvõr. Plaadi pääl olõvit laulõ saa kullõlda tast: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtijOgTDrlO99WMw-gbI6MWHbelspCVZA

 

Saa  osta V Uma Pido DVDd! Filmi 2. juunil 2018 Võrol peetü pidost om katõ plaadi jago:

– I plaadi pääl om nätä pido ettevalmistust: matkasarja, kavõrikontsõrti, kooripruuvõ, laatu ja muud.

– II plaadi pääl om pido pääkontsõrt täüspikküsen ja ka mitmõ’ intervjuu’ päält kontsõrti.

DVD tutvustamisõs tett lühküt filmijuppi saa kaia’ siist: https://www.facebook.com/watch/?v=436228936907258

Uma Pido topõlt-DVD mass 8 eurot. Telmises tulõ saata kiri aadrõsi merike.tigas@wi.ee pääle.