Uma Pido uut söögi-joogi pakjit!

Uma Pido kuts miihi mõtsast pidolõ laulma!

Uma Pido matkasari om matkarato pääle toonu sato huviliisi.

Pääle naas’ võistlus maailma kõgõ parõmba kavõri löüdmises.
Kae ka kavõrikonkursi statuuti. NB! Kontsõrdi aig om muutunu!

Uma Pido kuts naisi nurmõst ja miihi mõtsast pidolõ laulma!

Uma Pido alostas matkasarja ja kuurõ kirjapandmisega pidolõ.
Kae ka matkasarja plakatit.

Nakkas kuurõ kirjapandminõ V Uma Pidolõ!

Viiendä Uma Pido sääd lava pääle Helena Kesonen.

Uma Pido laulukavva valisi pia 500 inemist.

Viies Uma Pido ots lavastajat.

Viiendä Uma Pido laulukava vali vällä rahvas. Kampaania plakat.

Telli saa IV Uma Pido DVDd! Filmi 28. mail 2016 Põlvan peetü pidost om katõ plaadi jago:

– I plaadi pääl om nätä momente üten intervjuudõga: rahvalauluõdagist inne pito; pidopääväl olnu laadust; pidokontsõrdi pääproovist ja pido sümbolpillist ritsikpillist.

– II plaadi pääl om pido pääkontsõrt täüspikküsen ja ka mitmõ’ intervjuu’ päält kontsõrti olnu simmani aigu.

DVD tutvustamisõs tett lühküt filmijuppi saa kaia’ siist: https://www.youtube.com/watch?v=EDrPrbEX6S0

DVD ülesvõtmist ja filmissaamist tugõsiva’ Kultuuriministeerium, Hasartmängumassu Nõvvokogo ja Rahvakultuuri Keskusõ Vana Võromaa kultuuriprogramm.

Uma Pido topõlt-DVD mass 8 eurot. Telmises tulõ saata kiri aadrõsi triinu.laan@wi.ee pääle.