Neländä Uma Laulu kontsõrt tulõ 7. novvembril 2019

 

Pääle om naanu neläs vahtsidõ võrokeelitsidõ laulõ konkurss Uma Laul. Kae’ konkursi statuuti.

 

Valmis om saanu umakeelitside kavõridõga plaat Uma Kavvõr. Plaadi pääl olõvit laulõ saa kullõlda tast: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtijOgTDrlO99WMw-gbI6MWHbelspCVZA

 

Saa  osta V Uma Pido DVDd! Filmi 2. juunil 2018 Võrol peetü pidost om katõ plaadi jago:

– I plaadi pääl om nätä pido ettevalmistust: matkasarja, kavõrikontsõrti, kooripruuvõ, laatu ja muud.

– II plaadi pääl om pido pääkontsõrt täüspikküsen ja ka mitmõ’ intervjuu’ päält kontsõrti.

DVD tutvustamisõs tett lühküt filmijuppi saa kaia’ siist: https://www.facebook.com/watch/?v=436228936907258

Uma Pido topõlt-DVD mass 8 eurot. Telmises tulõ saata kiri aadrõsi merike.tigas@wi.ee pääle.