Tulõ’ Umalõ Pidolõ vabatahtlikus!

 

Uma Pido uut kooni 19. märtsini söögi-joogipakjit.

 

Uma Pido kuts naisi nurmõst ja miihi mõtsast laulma.

 

Pääle nakkas tiikund Umalõ Pidolõ ja vallalõ om kuurõ pidolõ kirjapandminõ.

 

Nakkas pääle kuurõ kirjapandminõ Umalõ Pidolõ. Pido lauluvihu pilt.

 

Vahtsõ võrokiilse koorilaulu omma jõudnu noodivihku. Noodivihu kaasõpilt.

 

Nelländä võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide konkursi võitsõ Alo Ritsing.

 

6. novvembril 2021 Põlvan peetü kontsõrdi “Liigu, liigu, laulukõnõ” ülesvõtõt saa kaia tast.

 

Võrokiilse koolimuusikali teksti- ja noodiraamat sai kaasi vaihõlõ.

 

Kuvvõs Uma Pido peetäs 2024. aastal.

 

IV võrokeelitside koorilaulõ ja -säädüngide konkurss. Kae ka konkursi statuuti.

 

Salvõ sai 12 vahtsõt võrokeelist laulu

 

Vahtsõnõ võrokeeline latsimuusikal “Koolin om umbõlõ mõnna”. Võro kultuurimajan Kannel tetäs 26. märdsil 2020 koolimuusikali edimäne vällänäütämine. Muusikali „Koolin om umbõlõ mõnna“ teksti om kirotanu Contra ja muusiga Piret Rips-Laul. Etendüse toova lava pääle Võro Keskliina kooli latsõ’ ja oppaja’. Kae’ palatit

 

Moostõn sai selges kõgõ parõmb vahtsõnõ võrokeeline laul

 

Moosten tulõ nelläs vahtsidõ võrokiilside laulõ võistluskontsõrt

 

Pääle om naanu neläs vahtsidõ võrokeelitsidõ laulõ konkurss Uma Laul. Kae’ konkursi statuuti.

 

Valmis om saanu umakeelitside kavõridõga plaat Uma Kavvõr. Plaadi pääl olõvit laulõ saa kullõlda tast: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtijOgTDrlO99WMw-gbI6MWHbelspCVZA

 

Saa  osta V Uma Pido DVDd! Filmi 2. juunil 2018 Võrol peetü pidost om katõ plaadi jago:

– I plaadi pääl om nätä pido ettevalmistust: matkasarja, kavõrikontsõrti, kooripruuvõ, laatu ja muud.

– II plaadi pääl om pido pääkontsõrt täüspikküsen ja ka mitmõ’ intervjuu’ päält kontsõrti.

DVD tutvustamisõs tett lühküt filmijuppi saa kaia’ siist: https://www.facebook.com/watch/?v=436228936907258

Uma Pido topõlt-DVD mass 8 eurot. Telmises tulõ saata kiri aadrõsi merike.tigas@wi.ee pääle.