Uma Pido kava
IV võrokeeline laulu- ja rahvapido Uma Pido
28. mail 2016 Põlva liinan Indsikurmun
Pido kõnõlõs mõtsast ja väeliisist puiõst.

Laulu tii pidolõ aprillin-main egä riidi kell 18
Rahvalauluõdagu’ inne pito Vana-Võromaa eri kotussin, kae täpsembält https://www.facebook.com/www.umapido.ee/

8-15 UMA PIDO LAAT Põlva liina staadionil
Kauplõminõ uma kraamiga, käsitüütarõ’, laadulava. Laadu kava.

Kauplõjidõ kirjapandminõ laadulõ Põlva valla kodulehe pääl http://www.polva.ee/?id=1734&news_id=2488

17 Võrokeelitside latsiaialatsi ja rahvalauljidõ väiku rongikäük pidolõ
Nakkas liikma J. Hurda mälestüssamba mant kultuurikeskusõ lähküst.

18 UMA PIDO pääkontsõrt Indsikurmu laululava pääl
Publikulõ om Indsikurmu vallalõ jo kell 17!

Üten löövä’
3200 suurt ja väikeist lauljat
Tandsupundi’ Kagu Kabujalakõsõ’ ja Mandariini’
Solisti’ Meelika Hainsoo ja Kulno Malva
Folklooripunt Käokiräs
Uma Pido saatõorkestri Riivo Jõgi iistvõtmisõl
Ja kõik rahvas, kiä Indsikurmu kokko tulõ
Mõtsast või tulla’ ka MÕTSALIISI!

Pido jakkus SIMMANIGA!
Mäng TOOMAS-HENRIK
(Toomas Ojasaar, Henrik Hinrikus ja Meelis Int)

Piletiteedüs
Pilet Piletilevist ostõn 6 ja 4* eurot, perrepilet 15.
Kotussõpääl Indsikurmun 8 ja 6* eurot, perrepilet 20.
Perrepildiga saava’ sisse kats täüskasunut ja kari latsi (kooni 18a).
Alla 7a latsõ’ massulda.

*Sooduspilet latsilõ (7-18a), tudõngiilõ, pensionärele.