Hää’ laulusõbra’!

31. mail 2008. oll edimäne umakeeline laulu- ja rahvapido Võro liinan ja Kubija laululava pääl. Tahtsõmi kõik, et taa olõssi LAULU PIDO – pido, kon laul, taa pido põhjus, hinnäst häste ja kodotsõlõ tund. Tahtsõmi ka, et taa olõssi RAHVA PIDO – pido, minkast mi esi rõõmu tunnõmi. Niimuudu ka läts – pidol tundsõva hinnäst häste nii laul ku rahvas!

Mi laulsõmi võro keelen, selle et taa om mi esivanõmbidõ kiil, miä kand hindän näide tarkust. Laulsõmi esivanõmbidõ laulõ, et näide tarkus mi mano jõvvasi.

Pidol oll hulga rahvast – Kubija lauluväljaku pääl oll kaejit ja lauljit kokko 6000 inemise ümbre. ka pido pääväprogrammist võtsõ osa väega hulga inemiisi. Aituma kõigilõ lauljilõ ja ütenlüüjile!

Uma Pido tulõ jälkina 2010. aastal. Mi keele- ja kultuuripiirkund om laemb ku Võro maakund, tuuperäst tahassi ma väega, et pido tulnu järgmine kõrd Põlva maakunnan. Ma looda, et katõ aasta peräst tuu pido kokko viil inämb mi kiilt ja kultuuri hoitvit ütsmiilsit inemiisi!

 

Tarmo Tagamets
31. mail 2008 olnu Uma Pido lavastaja