Kõrraldasõ’: MTÜ Kõrvipalu loometalu ja Võro Selts VKKF

Tugõja’: AS Lõuna Pagarid, Clockwork OÜ, Eesti Kultuurkapital (Põlva ja Võru ekspertgrupi’), Helemall Maask, Kaabsoo, Lõuna-Eesti Talumuna OÜ, Paadova talu, Piletilevi, Põlva Tarbijate Ühistu, Rahvakultuuri Keskus (Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018-2021), Sireli talu, Süvahavva Loodustalu, Taarapõllu talu, Tillu kohvik, Vana-Võromaa käsitüü, Võro Instituut, Võru linn, Võrumaa Toidukeskus, Võru vallavalitsus, Rõuge vallavalitsus, SA Räpina Kultuurkapital.

 
Imäkeelepääväl valiti maailma kõgõ parõmb võrokeelinõ kavvõr.

Võrol valitas kõgõ vingõmb võrokeelinõ kavõr.

Pääle naas’ võistlus maailma kõgõ parõmba kavõri löüdmises.

Kae ka kavõrikonkursi statuuti.