Esitettüisi umakeelitsidõ laulõ võistlusõ võitsõ Ilvese Aapo

Uma Pido kõrraldaja ja Eesti Kirändüsmuusõum kuulutiva märtsin 2008. vällä umakeelitside ja umatettüisi vahtsidõ rahvaligõ laulõ võistlusõ. Sinnä oodõti vahtsit võrokeelitsit laulõ, miä olnu rahvalaulu vai rahvaligu laulu moodu perrä tett: näütüses võinu täämbädse ao elost laulda vana kõrralaulu (regilaulu) vormin.

Võistlusõ võitsõ Räpinä trubaduur Ilvesse Aapo laulõga “Pristan” ja “Lodi tuu ja lodi vii”. Võidulaulu’ valisi 26 laulu hulgast välla žürii iinotsan proua Ingrid Rüütliga. Kontsõrt ja võitja vällävalimine oll 25. aprillil Võro Instituudin.

Võistlusõlõ saadõdu käsikirä ja võistluskontsõrdi filmiülesvõtõ anti üle Eesti rahvaluulõ arhiivilõ.

Lauluvõistlusõ tulõmusõ’

Tast saa kullõlda mõnt Uma Laulu võistlusõ laulu

Lauluvõistluse juhend