Kõrraldust vidä MTÜ Võro Selts VKKF.

Kõrraldasõ’: Võro instituut, Põlva ja Võro arõnduskeskusõ, Põlvamaa umavalitsuisi liit, Varbusõ Muusikamõis ja pallo’ Põlva ja Võro maakunna seltse ja asotuisi inemise’.

Tugõva’: Eesti Kultuurkapital (Põlvamaa, Tartumaa ja Võromaa ekspertgrupi’ ja rahvakultuuri tsihtkapitaal), Võro Vallavalitsus, Võro Instituut, Kultuuriministeerium, Hasartmängumassu nõvvukogo, Võromaa Partnerluskogo, Võro liinavalitsus, Rahvakultuuri Keskusõ Vana-Võromaa perimüskultuuri programm 2018-2021, SA Võrumaa arenduskeskus, SA Põlvamaa arenduskeskus, Põlvamaa umavalitsuisi liit, Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest (Võru ja Põlva mk), Taheva vallavalitsus, Karula vallavalitsus, AS Lõuna Pagarid, Nopri Talumeierei, Arke Lihatööstus AS, Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond, AS Värska Vesi, SA Räpina Kultuurkapital, Kanepi Aiand, Savi turismitalu Roosu talu, Ritico OÜ, Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsioon, Riigikogu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon, Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, AS Võru Vesi.

Meediapartnõri’: Uma Leht, Maaleht, LõunaLeht.

Eesti Kultuurkapital

Uma Leht