Umast Pidost võtt ossa 6000 inemist!

Vanõmba’ uudissõ’

31. mail om Uma Pido! Täpsemb teedüs pido kotsilõ.

Uma Pido eribuss sõit 31. mail Võro keskliina ja Kubija laululava vaiht.Buss pidä kinni säändsin piätüisin:
Olevi- Võidu väljak- Liiva- Tehase- Soo- Lauluväljak- Soo- Olevi- Võidu väljak
Sõidugraafik: Olevi- 16:15, 17:15, 18:15, 19:15; Võidu väljak- 16.30, 17:30, 18:30, 19:30; Lauluväljak- 17.00, 18:00, 19:00,

Kell 21:00 nakkas buss tagasi Võrolõ sõitma ja sõit tuu perrä, ku pall’o rahvast sõita taht, nika ku sõitjit jakkus. Pilet mass 10 kruuni, tuud saa osta bussijuhi käest.

Teedüs aokiränikele! 

Pidopääväl om Võro instituudin vallalõ pressikeskust, kost aokiräniku saava kätte uma’ käepaila’, kaalakaardi’, teedüst, internetti ja kohvi. Akreditiirmiskutsõ’

 

Valmis om saanu dokfilm “Meeste tee lauluni”

Dokfilm kõnõlõs Uma Pido ettevalmistuisist läbi pido miihikoori tegemise. Filmi tegemist tugõsi AS Semuehitus ja Eesti Kultuurkapital.
Filmi näüdäti 18. mail kell 17.00. Võrol kultuurimajan Kannel ja 22. mail kell 20.00. Talnan Sõprusõ kinon.
ETV-n saa filmi kaia’:

– Pühapäävä, 25. mail kell 9.30.

– Iispäävä, 26. mail kell 13.20.

– Kolmapäävä, 28. mail kell 19.25.

Filmi esitlüsest Talnan

Filmi sünopsis

 

”Uma laulu” võistlusõ võitsõ Ilvesse Aapo

Umakeelitside ja esitettüide laulõ võistlusõ võitsõ Räpinä trubaduur Ilvesse Aapo laulõga “Pristan” ja “Lodi tuu ja lodi vii”. Võidulaulu’ valisi 26 laulu hulgast välla žürii iinotsan proua Ingrid Rüütliga. Kontsõrt ja võitja vällävalimine oll 25. aprillil Võro Instituudin.

Võistlusõ tulõmusõ’

 

Uma Pido miihikoori tegemiisist

Pühäpäävä, 27. aprillil oll’ Võro kultuurimajan Kannel kolmas miihilaulu päiv. Miihilaulu päivil opiti selges miihikuurõ laulu’ ja miihi osa’ ühendkuurõ laulõn “Umal Pidol” laulmisõs. Teno miihilaulu päivile om nii, et ku kõik Umal Pidol laulva mehe kokko rehkendä, sõs om päält peris miihikuurõ 100 mehe viil mano tulnu vähämbält 75 miist segäkuurõst, ansambliist ja muialt.

Uma Pido miihikoori kokkovõtva pruuv oll pühäpäävä, 18. mail kell 18.00. jälki Võro kultuurimajan. Tuust proovist võtsõ ossa ka tunnõt koorijuht Ritsingu Alo, kiä juhatas pidol kattõ laulu ja kiä om pido jaos tennü mitmõlõ laululõ koorisääde.Kõrraldaja pallõlsiva laulvil miihil hinnäst valmis panda ka inne Uma Pido pääkontsõrti 31. mail päivä tulõvas pääproovis

 

Võro Keriguplatsi laadulõ saava’ kauplõja’ hinnäst kirja panda’.

“Uma Pido” laulumehe’ teivä’ sepä man laulupido sümboli – suurõ parmupilli

Peeti tõõnõ miihilaulu päiv

”Uma Pido” miihikuur saa tõist kõrda kokko