Hää’ Uma Pido sõbra’!

III võrokeeline laulo- ja rahvapido Uma Pido peeti 1. juunil 2013 Võrol Kubijal.

Laulma oll´ tulnu hulga Vana-Võromaa naisi-, miihi- ja segäkuurõ, suurõmbit ja vähämbit laululatsi. Ja võrokõisi kõrvalõ mahtu ka tõisi laulukuurõ Eestimaalt ja kavvõmbalt kah. Laulõti joba tutvit laulõ, a ka vagivahtsit, õkva seo pido jaos säetüid laulõ. Kunstilidsõlt säeti pidolaulõ vaihõlõ Võhandu pühä jõgi ja tuuperäst oll´ laulõ hulgan ka palvit ja pallõmiisi.

Väiku mõtõlus III Uma Pido püüne pääle säädjält Tagamõtsa Tarmolt:

“Uma egäpäävätsen kipõn olõmi ku kuivas jäänü jõgi ilma vahtsõ elolda’. Kuis olõs, ku jäässimi kõrras saisma, tulõssimi umast moodulidsõst loodsikust vällä ja jäässimi suvõs taaha madalahe vette paigalõ. Ku lövvässimi hindäle egäüts üte kivi, miä om väke täüs ja istussimi sõs tuu kivi pääle. Ja mõtlõsimi tuu pääle, kohekotsilõ mul kipõt om? Sammamuudu mu umatsiil ja mu rahval? Vai om eski parõmb olla’ kivi, tuusama, mille pääl istut, ja hoita’ kinni’ paigast, kohe tunnõt hinnäst juuriga kuuluvat? Olkõ’ pääle, et kivi pääl istun saa tagaots sakõstõ likõs ja sõs nakasõ’ tõsõ’ naarma, lõpus esi’ kah. A niimuudu masski ellä’ ja mõtõlda’, naarda’ ja ellä’ – taan om võro väke!”

Uma Pido kõrraldaja’ tennäse kõiki lauljit, kullõjit ja avitajit. Näemi järgmädsel Umal Pidol, 2016. aastaga suvõ alostusõn Põlvan!

Ursula Zimmermann
III Uma Pido pääkõrraldaja
Tel: 56 98 98 18
E-mail: ursula@wi.ee

KAE’ UMA PIDO AORAAMATUT (BLOGI): http://umapido.wordpress.com