V võrokeeline laulu- ja rahvapido Uma Pido
2. juunil 2018 Võru Kubija laululaval
Pido om pühendedü Eesti Vabariigi suurõlõ ja Uma Pido väikulõ juubõlilõ

 

Päiv varrampa

1. juunil 2018

Kell 18 Dr. Fr. R. Kretzwaldi muusõumin kontsõrt – miihilaulupark ÜTSIOTSÕ.

Pidopääväl

2. juunil 2018

9-14 UMA PIDO LAAT Võrol keskliina pargin
Kauplõminõ uma kraamiga, käsitüütarõ’, laadulava. Kae ligembält.

18 UMA PIDO pääkontsõrt Kubija laululava pääl
Publikulõ om Kubija vallalõ jo kell 17!
Üten löövä’
3800 suurt ja väikeist lauljat
Tandsupundi’ Hopser, Võru pensionäre pääväkeskusõ segärahvatandsurühm Meelespea, Osola seltskunnatandsurühm Ummamuudu ja Lasva ja Sõmerpalu keelepesärühmi latsõ’.
Solisti’ Mari Kalkun, Vootele Ruusmaa, Tauri-Viljar Vahesaar.
Folklooripunt Ütsiotsõ.
Võro Muusikakooli orkestri Jaan Randvere iistvõtmisõl.
Ja kõik rahvas, kiä Kubijalõ kokko tulõ.

Pido jakkus SIMMANIGA!
Mäng ansambli UMMAMUUDU

Piletiteedüs
Pilet Piletilevist ostõn 6 ja 4* eurot, perrepilet 15.
Kotussõpääl Võro Kubijal 8 ja 6* eurot, perrepilet 20.
Perrepiletiga saava’ sisse kats täüskasunut ja kari latsi (kooni 18a).
Alla 7a latsõ’ massulda.
*Sooduspilet latsilõ (7-18a), tudõngiilõ, pensionärele.