Hää’ Uma Pido sõbra’!

Joba neläl kõrral olõmi saanu kokko umakeelitsel laulu- ja rahvapidol. Edimäne pido and’ huugu järgmäidsile ja kinnüt’, et uman keelen om hää laulda’. Tõnõ tekk’ kimmämbäs umakeelist ilma ja nõst’ avvu sisse Vana Võromaa kihlkundlikku vaimu. Kolmas pido kõnõl’ pühäst Võhandu jõõst, kuun üteldi pallõmisi mi rahva ja maa iist ja laulti rahvalaulõ. Neläs Uma Pido 28. mail 2016 Põlvan Indsikurmun läts’ sügävähe võrokõsõ süämehe ja kõnõl’ mõtsast, väeliidsist puiõst ja inemiisi köüdüssist näidega.

Egä puu om ku ilmasammas, miä kand taivast ja and tuuga meile, inemiisile, ruumi ellä’. Ma’ unisti tuust, et neläs Uma Pido panõssi meid inämb hoitma – ummi inemiisi, umma kiilt, umma koto, umma mõtsa. Ütstõsõ hoitminõ hoit ka ilmasammast kimmäna, taivast korgõl ja maailma suurõna…

Mi rahva miil ja kiil omma’ köüdetü mõtsaga. Pidol laulimi mõtsakeelen. Teimi tuud kõgõst süämest, mõtsikult; teimi tuud nii, et üten lauli’ ka Indsikurmu puu’!

Kristo Toots
IV Uma Pido lava pääle säädjä

Uma Pido aoraamat (blogi): http://umapido.wordpress.com
Uma Pido FB leht: https://www.facebook.com/UmaPido-278039651663/

P.S. Teedä om joba ka V Uma Pido aig – tuu tulõ 2. juunil 2018 Võrol.