Kolmanda Uma Pido DVD om valmis! Katõ plaadi pääl näüdätäs tegemiisi inne pito ja pido pääkontsõrti. Topõlt-DVD hind om 6 eurot ja osta saa tuud Võro Instituudist, Tartu 48, Võro.

Teedüs: Jan Rahman, jan@wi.werro.ee, 56492686

III Uma Pido DVD esitlüs om 20. novembril 2013 Räpinäl!

Võrokeelitsel Umal Pidol oll´ 8100 inemist

Teedüs pido kotsilõ päiv inne pito

Contra nakas´ pääle 334 kilomiitre pikkusõ lipujoosuga

Kivist om õks api! Kae Rõugõ TV tett filmijupikõisi: edimene filmijupikõnõ (ussõst), tõõnõ filmijupikõnõ (lõunõ viskamisõst), kolmas filmijupikõnõ (lillist).

III Uma Pido vahtsõ’ plakati’. Edimene plakat ja tõõnõ plakat.

Võrokõisi lipp juusk Contraga läbi Vana Võromaa! Lipuga juuskmise kotsile saa viil lukõ Contra blogist. Lipujoosu kodoleht.

Uma Laul III. Kolmas kõrd saak võrokeelitsehe laulusalvõ

Pidolõ om kirja pandnu 3600 lauljat

III Uma Pido kuts kõiki kunnakuurõ laulma!

III Uma Pido rahvalaulu’.

Uma Pido kuts jälki naisi nurmõst ja miihi mõtsast pidolõ laulma!

III Uma Pido koorijuhtõ teedüspäiv Põlvan ja Võrol.

Noodivihu’ valmis. Latsi noodivihu kaasõpilt. Suuri noodivihu kaasõpilt.

Nakas kirjapandminõ III Umalõ Pidolõ.

Imäkeelepäävä kontsõrt 18. märdsil Võro kultuurimajan Kannel. Kontsõrdi plakat.

Oodõtas III Uma Pido video pääle võtmisõ kõrraldamisõ hinnapakmiisi.

Oodõtas III Uma Pido helüvõimõndusõ kõrraldamisõ hinnapakmiisi.

Võrokeelitside koorilaulõ ja –säädide konkursi tulõmusõ’ ja avvutasustaminõ.

Võrokeelitside koorilaulõ võigõlusõlõ tull´ 27 tüüd.

Kolmanda Uma Pido püüne pääle säädjä om Tarmo Tagamets.

Uma Pido lavastaja konkurss.

II võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide konkurss.

Osta saa II Uma Pido DVD-d.

Võro Instituudist saa II Uma Pido hammit, plakatiid, kavavihkõ. Kae’, määndse plakati vällä nägevä: A4 plakat, A2 plakat, bussipiätüse plakat.