Osta saa II Uma Pido DVD-d

24. septembril tulõ II Uma Pido DVD kaejatsipido Räpinäl!

Võro Instituudist saa Uma Pido hammit, plakatiid, kavavihkõ. Kae’, määndse plakati vällä nägevä: A4 plakat, A2 plakat, bussipiätüse plakat.

Uma Pido pääkontsõrdist võtsõ ossa 7000 inemist

Joba hummõn tulõ 3300 lauljaga Uma Pido

Uma Pido nakatuspääväl kor’atas pidotulõlõ väke

Noorõ’ poimsõva’ Uma Pido kuvvõ kilomiitre võrra lähembäle

Uma Pido uut Vana Võromaa kihlkundõ rõivin abiliisi!

Uma Laul tõi Pokukotta hulga rahvast

Mootorilda nelä tsõõriga sõiduriistu mäest alla kupataminõ Põlvan 28. mail

30. aprillil valitas parõmbit vahtsit võrokeelitsit laulõ

Oodõtas abiliisi 28. mais Taivaskotta Uma Pido tuld hoitma

Valmis sai II Uma Pido sümbolpilli – lõõtspilli – makett

Aprillikuu Uma Pido lauluproovi’ ja koondpruuvõ teedüs naisilõ nurmõst ja miihile mõtsast!

3 parõmbat lõugahusõ jakku

27. märtsil jagatas Põlvan Uma Pido lõugahusõ konkursi avvuhindu

Astu üles Uma Pido pääväprogrammin!

Märtsi- ja aprillikuu Uma Pido lauluproovi’ naisilõ nurmõst ja miihile mõtsast

Uma Laulu võistlus

Uma Pido laat uut kauplõjit!

Umalõ Pidolõ oodõtas “kunnakuurõ”

Konkurss pido lõugahusõ jakkamisõs

Veebruarikuu Uma Pido lauluproovi’ naisilõ nurmõst!

II Uma Pido memm Marje Metsur valisi kats nuurt hindäle appi pito juhtma

Umalõ Pidolõ om kirja pant 106 kuuri pia 2500 lauljaga

Vahtsõaastakuu Uma Pido lauluproovi’ naisilõ nurmõst ja miihile mõtsast!

2009

Joulukuu lauluproovi’ naisilõ nurmõst ja miihile mõtsast!

Konkurss katõ pidojuhi löüdmises. Luulõtuisi valik.

Pääle nakkasõ’ Uma Pido lauluproovi’ /naisilõ nurmõlt/ ja /miihile mõtsast/

Pääle naas’ kirjapandminõ II Umalõ Pidolõ!

Teedüs ette: kutsumi naisi ja miihi Umalõ Pidolõ laulma!

Põlva ja Võro maakunna kuurõ ütine keväjäkontsõrt Põlvan

II Uma Pido lavastaja om Raivo Trass

Valmis om saanu Uma Pido DVD!

Võrokeelitside koorilaule ja -säädide konkurss