Kõrraldust vidä MTÜ Võro Selts VKKF.

Kõrraldasõ’: Võro instituut, Põlva ja Võro arõnduskeskusõ, Põlvamaa umavalitsuisi liit, Varbusõ Muusikamõis ja pallo’ Põlva ja Võro maakunna seltse ja asotuisi inemise’.

Tugõva’: Eesti Kultuurkapital (Põlvamaa, Tartumaa ja Võromaa ekspertgrupi’ ja rahvakultuuri tsihtkapitaal), Võro Vallavalitsus, Võro Instituut, Kultuuriministeerium, Võromaa Partnerluskogo, Võro liinavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Rahvakultuuri Keskusõ Vana-Võromaa perimüskultuuri programm 2018-2021, SA Võrumaa arenduskeskus, SA Põlvamaa arenduskeskus, Põlvamaa umavalitsuisi liit, Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest (Võru ja Põlva mk), Kaup24.ee.

Meediapartnõr: Uma Leht.

 

Eesti Kultuurkapital

 

Uma Leht