Kõrraldust vidä MTÜ Võro Selts VKKF.

Kõrraldasõ’: Võro instituut, Põlva ja Võro arõnduskeskusõ, Põlvamaa umavalitsuisi liit, Põlva vallavalitsüs, Võro liin, Räpinä vallavalitsüs, Kanepi vallavalitsüs, Valga vallavalitsüs ja pallo’ Põlva ja Võro maakunna seltse ja asotuisi inemise’.

Tugõva’: Eesti Kultuurkapital (Põlvamaa, Tartumaa ja Võromaa ekspertgrupi’ ja rahvakultuuri tsihtkapitaal), Võro Vallavalitsus, Võro Instituut, Kultuuriministeerium, Võromaa Partnerluskogo, Võro liinavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Eesti Rahvakultuuri Keskus (Paikligu kultuuritegemise tugõmine, Vana Võromaa perimüskultuuri tugõmine), SA Võrumaa arenduskeskus, SA Põlvamaa arenduskeskus, Põlvamaa umavalitsuisi liit, Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest (Võru ja Põlva mk), SA Räpina Kultuurkapital, Võro Muusigakuul, Kaup24.ee.

Meediapartnõr: Uma Leht.

 

Eesti Kultuurkapital

 

Uma Leht