Kõrraldust vidä MTÜ Võro Selts VKKF.

Kõrraldasõ’: Võro instituut, Põlva ja Võro maavalitsusõ’, Põlvamaa ja Võromaa umavalitsuisi liit, Varbusõ Muusikamõis ja pallo’ Põlva ja Võro maakunna seltse ja asotuisi inemise’.

Tugõva’: Eesti Kultuurkapital (Põlva ja Võro ekspertgrupi’ ja rahvakultuuri tsihtkapitaal), Võro Vallavalitsus, Võro Instituut, Rahvakultuuri Keskuse Vana Võromaa kultuuriprogramm, Võromaa umavalitsuisi liit, Põlvamaa umavalitsuisi liit, Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest (Võru ja Põlva mk), Taheva vallavalitsus, Karula vallavalitsus, AS Lõuna Pagarid, Nopri Talumeierei, Arke Lihatööstus AS, Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond, AS Värska Vesi, SA Räpina Kultuurkapital.

Meediapartnõr: Uma Leht.

Eesti Kultuurkapital

Uma Leht