Uma Pido kuulutas vällä VIDEOVÕISTLUSÕ, mille tsiht om löüdä pidolõ kutsva reklaamvideo.
Filmijuppõ esitämise tähtaig om 19. märts 2018. Tulõmusõ saava’ selges 21. mail 2018.

Kae ligembält

 

Konkursi tulõmusõ’

Konkursile tull neli tüüd, kõik saiva ka tunnustõdu.

I kotust videokonkursil vällä es anda’.

Kats II kotust lätsi jagamisele Johannes Peetsalu ja Laura Tillo vaihõl.
Laura Tillo video sai ka kaejidõ lemmikus, tedä kaeti ja jaati Molovihun kõgõ inämb.

Eräpreemiä’:
“Varahadsõ pidolisõ eräpreemiä” – Võromaa nuurikogo noorõ’
“Eräpreemiä sportligõ eluviise üleskitmise iist” – Kuldar Vakker

Võitja’ kuulut 25. mail Võro Instituudin vällä Võro liinapää Anti Allas.