Hää’ Uma Pido sõbra’!

2008. aastaga keväjä Võrol ja Kubija laululaval olnu Umalõ Pidolõ tull no perrä tõnõ pido 2010. aastaga 29. mail Põlvan Indsikurmun. Tahassi, et nii nakkasigi olõma – vahtsõnõ Uma Pido kõrdamüüdä Võru ja Põlva maakunnan! Perän arotamist, kas tetä kolmas pido 2012. vai 2013. aasta keväjä, otsustõdi, et paras aig kolmandas Umas Pidos om 1. juuni 2013.

Tõnõ Uma Pido tekk’ rõõmsas nii lauljidõ, kaejidõ ku pido tegejide meele. Oll tõtõstõ illos pido taa pido Indsikurmun! Pidol oll’ kokko 7000 inemist, ku rehkendä’ kokko kõik laulja’, tandsja’ ja kullõja’. Pidol läts’ kõrda tuvva’ vällä vana Võromaa kihlkundlik vaim, ummi juuri tähtsäspidämine ja lõunaeestiline nal’aline ilmakaemine. Rajoonipiiri’ meid es piä’ – kõikaig oll’ tunda maakunnapiirest üle olõvat, kultuuriruumi-põh’alist üts-olõmisõ tunnõt.

Pido sai tõõlidsõ vungi teno kõigilõ lauljilõ, tandsjilõ, koori- ja tandsujuhtõlõ, laulõ tegejile, vabatahtligele, sponsoriile, avitajile, nõvvoandjile, ütenmõtlõjile, sõbrulõ, laaduliisile, tulõhoitjilõ, ütenlüüjile, päältkaejile! Aituma kõigilõ!

Ja viil, näütämiisi Umal Pidol klõpsitu pilte pääle löüdvä’ huvilise’ Uma Pido blogist!

KAE’ UMA PIDO AORAAMATUT (BLOGI): http://umapido.wordpress.com