Teedüs kuurõlõ 20.10.2023.

 

Uma Pido kuts naisi nurmõst ja miihi mõtsast laulma.

 

Koori kirjapandmisleht.

 

VI Uma Pido laulõ seletävä’ tõlkõ’ eesti kiilde.

 

Laulu’ kuurõlõ opmisõs

 

Latsi laulu’

Tuu’ mullõ Munamägi!

 

Rikas lats

 

Lauligu latsõpõlv

 

No kos tuu iPhone jäi!

 

Ma nakka puus

 

Naisikoori laulu’

Päävä vägi

 

Naasõ’ ei jätä’!

 

Miihikoori laulu’

Jäämi’ alalõ

 

Segäkoori laulu’

Tii’ kõrva’ vallalõ!

 

Mõtõlus

 

Ütiskoori laulu’

Kas om viil ilmah ilosambat paika

 

Laul sulama pand jää

 

Koh kuradi kotsil ma elä

 

Mino maa

 

Jänese jala’