Uma Pido hammõ telmine

 

Pidolõ kirjapandnu koori’

 

VI Uma Pido kuundproovi’

 

VI Uma Pido dirigente nõvvoandõ’ laulõ mano 22.01.2024

 

Teedüs kuurõlõ (Liigijuhi’ ja nuutõ via’)

 

Uma Pido kuts naisi nurmõst ja miihi mõtsast laulma.

 

Koori kirjapandmisleht.

 

VI Uma Pido laulõ seletävä’ tõlkõ’ eesti kiilde.

 

Laulu’ kuurõlõ opmisõs

 

Latsi laulu’

Tuu’ mullõ Munamägi!

 

Fono: Tuu’ mullõ Munamägi

 

Rikas lats

 

Fono: Rikas lats

 

Lauligu latsõpõlv

 

Fono: Lauligu latsõpõlv

 

No kos tuu iPhone jäi!

 

Fono: No kos tuu iphone jäi (harjutustempo 74)

 

Fono: No kos tuu iphone jäi

 

Ma nakka puus

 

Fono: Ma nakka puus

 

Naisikoori laulu’

Päävä vägi

 

Naasõ’ ei jätä’!

 

Miihikoori laulu’

Jäämi’ alalõ

 

Uma saatusõ poolõ

 

Segäkoori laulu’

Tii’ kõrva’ vallalõ!

 

Mõtõlus

 

Ütiskoori laulu’

Kas om viil ilmah ilosambat paika

 

Laul sulama pand jää

 

Koh kuradi kotsil ma elä

 

Mino maa

 

Jänese jala’