Määne om seo maa? Kaemi’ perrä!

2017. aastaga matka omma ilostõ müüdä saanu.

Järgmädse matka nakkasõ pääle märtsin 2018.

Matkalisõ teedüs
Matkalõ kirjapandminõ (nakkas pääle sis, ku matkaaig ligembäle jõud)
Matkasarja plakat

Matkasarja teedüs eesti keelen

Järgmädse’ matka’

17.03.2018 kell 11  matk Karula kihlkunnan.
Otsitas Lüllemäe kandin Lattiku Jaani ratu.

31.03.2018 kell 11  matk Kanepi kihlkunnan.
Liigutas Koorastõn ümbre kuvvõ Koorastõ järve.

14.04.2018 kell 11  matk Harglõ kihlkunnan.
Käüdäs Koiva jõõ viirt piten, otsitas Koiva kundõ pääl «viiendät aastaaigu».

28.04.2018 kell 11  matk Vahtsõliina kihlkunnan.
Käüdäs ümbre Piusa ja Tudõrna kandin.

12.05.2018 kell 11  matk Rõugõ kihlkunnan.
Hulgitas Paganamaal vanakur’a tiid piten.

2.06.2018 kell 11  matk Põlva ja Rõugõ kihlkunna piiri pääl.
Käüdäs Võro liinan, uuritas Piiri uulitsat, kost lätt Põlva ja Rõugõ kihlkunna piir.

Olnu matka’

Matkasarja 1. matk
15.10.17 kell 11 matk Räpinä kihlkunnan Meenikunnon “Mõtsavele’ Palomaal”  

Matkal oll’ kokko 220 inemise ümbre, nii nuuri ku vannu. Contra juhat’ matka sisse, ka lauluviis oll’ täl õigõl aol ja õigõn kotussõn käüssest tõmmada’.
Matkajuhi Tiganigu Kaarli ja Kandlõ Kalle tei’ hääd tüüd. Suurõ rahvahulga peräst läts’ näil vaja ruuporit. Pillimiis Valgu Toomas, kiä pia kõik aig mängse, oll’ joba puhas boonus. Aviti suureperäne süküsilm ja kõrraldaja Tõemäe Maive ja Valsi Aile olli’ tennü supõrhää tüü. Aituma kõigilõ!

 

Matkasarja 2. matk
29.10.17 kell 11 Võromaa-Setomaa piiriretk

Matkal oll’ kokko 140 inemise ümbre. Käüti 1000 aastakka vana piiri ja piiriala ümbre. Otsiti vanna piirikotust Lämmäkivvi, kõnõldi tuust, kuis võeti piiri pääl vasta saatkundõ. Miiksen käüti Jaanikivi man, kõnõlõdi Stalini aol ehitet kerigu luku. Raa pääle jäi roodsiaignõ piirikõnõluisi kotus ja vana veski paik. Liiguti Piirimäel ja Miikse uja perve pääl.
Matka juhtsõ’ Hõrna Aare, Kiristaja Arvis ja Tuulõ Kaja, raakaarti avit tetä Puusepä Mihkel. Aituma kõigilõ ilosa matkapäävä iist!

 

Matkasarja 3. matk
11.11.17 kell 11 matk Urvastõ kihlkunnan “Pokudõlõ küllä”.

Huulmada väikust vihmasaost oll’ jälkina matkama tulnu 140 inemist. Minti Urvastõ keriku mant Koigulõ, säält Pokumaalõ, edesi Tammõ-Lauri tammõ mano ja lõpus keriku mano tagasi. Pokumaal tutvusti Hendriksoni Nele ja Loodusõ Sirje peris ja muinasjutu pokusid ja muud Pokumaa rahvast.
Matkajuhi’ Metsa Kaie, Ruusmaa Tiina ja Tiksi Kerli. Matka kõrrald’ Kroonmäe Aivar, aviti Üpruse Virve, Tõntsu Tiit ja Ploomi Artur. Aituma kõigilõ ilosa matkapäävä iist!

 

Matkasarja 4. matk
2.12.2017 kell 11 matk Põlva kihlkunnan, Taivaskua kandin. Mõtsamehega mõtsa!

Lumi oll maaha sadanu, nigu muinasjutun! Matkale tull jälleki 140 inemise ümbre. Matkajuht Ülo Leitu vei meid mõtsavelli puknri mano, kõnõl Taivaskodadõst ja mõtsast. Kävemi Mamastõ tervüsespordi keskusõ man ja ratu pääl. Kaimi Jakob Hurda sünnüpaika ja Himmastõ koolimajja. Astsõmi üle Võnnu kihlkunna piiri. Saimi tutvas paikuga, kon võeti üles filmi “Viimne reliikvia”.
Matka korrald Meelis Maidla, matka juhtse Ülo Leitu. Kirjapandmise man olli abis Kati Maidla ja Aili Siida. Parkmist kõrraldi Mart Vester ja Roman Prussinski, Hurda sünnüpaigan kõnõli Sirje Vill ja Arvo Jää. Viil avit üten Taima Nurm Põlva spordikoolist. Aituma kõigilõ kõrraldajilõ ja ütenlüüjile!

 

Kõrraldasõ’:
Võro Selts VKKF
Võro Instituut
Kaitseliit Võrumaa Malev
Kaitseliit Põlva Malev
Võrumaa Spordiliit
Põlva Maakonna Spordiliit
Põlva Matkaklubi jt