Laul Mõtõlus, autor Margit Õkva (keskel) ja esitajad Elo Rahman, Hebo Rahman ja Jan Rahman.


Moostes selgus parim uus võrukeelne laul

 

 

Toetajad:

AS Lõuna Pagarid, Coop Põlva, Eesti Kultuurkapital (rahvakultuuri sihtkapital, Põlva ja Võru ekspertgrupid), Eesti Muna OÜ, Ilumäe talu OÜ, Kubija hotell-loodusspaa, Põlva vald, Rahvakultuuri Keskus (Regionaalse kultuuritegevuse toetus, Vana Võromaa pärimuskultuuri toetus), Räpina vald, SA Mooste Mõis, SA Räpina Kultuurkapital, Savi talu, Sireli talu, Vana-Võromaa käsitüü, Võro Instituut.

 

Kontserdieelne info

 

Moostes toimub neljas uute võrukeelsete laulude võistluskontsert

 

***

Uute võrukeelsete laulude võistlus Uma Laul IV

Hea laululooja!

Uma Pido korraldajad kuulutavad välja uute võrukeelsete laulude võistluse Uma Laul IV.

Võistlusele oodatakse omakeelseid ja -loomingulisi laule. Millest laul(e) teha, võib laulukirjutaja ise valida. Laulud võivad olla nii rahvalikud kui täitsa moodsad. Ka vana (nt regilaulu) ja uut (tänapäeva teema) võib kokku sobitada.

Laulude saatmise tähtaeg on 23. september 2019! Laul saata korraldajale märgusõnaga „Uma Laul“. Ühe autori käest ootame kõige rohkem viit laulu.

Võistluskontsert toimub 7. novembril 2019 kell 18 Moostes. Võistlevad laulud, mitte nende esitus.

Paremaid laule autasustatakse rahalise preemiaga!

Vaata konkursi statuuti.