10. päev

Saame kokku 18.05.2024 Põlva kultuurikeskuse juures.

 

Osavõtja meelespea

Registreerumine

 

9. päev

13.04.2024 kell 11 saime kokku Hargla Maakultuurimaja juures. Sel korral läks rajale 50 inimest, kõik punktid läbis 14 osalist. Mängiti laulumängu “Aadamil oll’ säidse poiga”, mängu võttis eest Meelika Hainsoo. Paiga peal aitas päeva korraldada Lea Radsin.

Hargla etapi rajameister oli Sixten Sild, raja planeerimisel oli abiks ka Mariko Fasrer. Kokku oli rajal 18 kultuurilooga seotud punkti, raja pikkus ca 20 kilomeetrit.

Arutamisülesande “Sääskede kaitseala ” vastusevariantidest valiti kõige enam 4. varianti.

 

Kuula

 

või loe arutamisülesannet.

Vaata Hargla rada.

 

8. päev

16.03.2024 kell 11 saime kokku Kanepi koolimaja juures staadionil. Seekord võttis liikumispäevast osa ja tegi raja läbi ca 80 inimest, kõik punktid käis läbi 25 osalist. Mängiti laulumõngu “Ja seo katskümmend üts”, mida võttis eest Meelika Hainsoo. Kohalikku korraldust aitas eest vedada Marju Jalas.

Kanepi etapi rajameister oli Katrin Viilu. Rajal oli 20 kultuurilooga seotud punkti, raja pikkus ca 10 kilomeetrit.

Arutamisülesande “Rebaste kaval plaan” vastusevariantidest valiti kõige enam 3. varianti.

 

Kuula

 

või loe arutamisülesannet.

Vaata Kanepi rada.

 

7. päev

03.02.2024 kell 11 saime kokku Värska kultuurikeskuse juures. Etapist võttis osa ja raja läbis ca 30 inimest, kõik punktid läbis 13 osalist. Sel korral mängiti laulumängu “Rikas puu”, mida võttis eest ülemsootska Evelin Leima. Teda toetas Värska naistantsurühm Lustiline, juhendaja Janeka Leetma.

Värska etapi rajameister oli Raul Kudre. Rauli abistas Taavi Põder. Rajal oli 20 kultuurilooga seotud punkti.

Mõtlemisülesande “Sõbrakutsõ’ okasroosikõsõ käest” vastusevariantidest eelistati enim 1. valikut.

 

Kuula

 

või loe arutamisülesannet.

Vaata Värska rada.

 

6. päev

20.01.2024 kell 11 saime kokku Rõuge rahvamaja juures. Etapist võttis osa ca 60 inimest, rada läbis 42 inimest (kõik punktid läbis 22 osalist). Sel korral mängiti koos rahvaga Rõuge kihelkonnast üles kirjutatud laulumängu „Talupoig võtsõ naasõ“. Laulu eestvõtjaks oli taas Meelika Hainsoo. Teda toetasid Rõuge Põhikooli pererühm ja juhendaja Merike Helekivi.

Rõuge rajameister oli Sixten Sild. Rajal oli 18 kultuurilooga seotud punkti, raja pikkus oli umbes 10 kilomeetrit. Mõtlemisülesande “Küläline ja tüü” vastusevariantidest eelistati enim 3. valikut.

 

Kuula

 

või loe arutamisülesannet.

Vaata Rõuge rada.

 

5. päev

9.12.2023 kell 11 saime kokku Räpina kihelkonnas Räpina aiakooli juures. Etapist võttis osa ca 50 inimest, rada läbis 43 inimest (kõik punktid läbis 4 osalist). Sel korral mängiti koos rahvaga Räpina kihelkonnast üles kirjutatud laulumängu „Sõudkõ’, käe’, sõudkõ’, jala’!“. Laulu eestvõtjaks oli taas Meelika Hainsoo. Teda toetasid Räpina naiskoori ansambel ja juhendaja Jaanus Prükk, Räpina ÜG poistekoor ja juhendaja Marika Aruküla, Räpina ÜG mudislaskoor ja juhendaja Anu Silm, Räpina Kammerkoor ja Räpina ÜG lastekoor ning nende juhendaja Tiina Kadarpik.
Räpina rajameister oli Katrin Viilu. Rajal oli 23 kultuurilooga seotud punkti, raja pikkus oli umbes 14 kilomeetrit. Mõtlemisülesande “Kolm põrst ülikoolin” vastusevariantidest eelistati enim 4. valikut.

 

Kuula

 

või loe arutamisülesannet.

Vaata Räpina rada.

 

4. päev

11.11.2023 kell 11 saime kokku Urvaste kihelkonnas Antsla kultuurikeskuse juures. Urvaste kihelkonna etapist võttis osa ca 90 inimest, rajale läks 72 inimest (kõik punktid läbis 20 inimest). Sel korral mängiti koos rahvaga Urvaste kihelkonnast üles kirjutatud laulumängu „Siidisulist tsirgukõnõ“. Laulu eestvõtjaks oli Meelika Hainsoo. Teda toetasid Antsla eakate klubi Sügismeloodia laulukoor ja juhendaja Linda Kapp, tantsuselts Pärliine ja juhendaja Leili Väisa ning Antsla gümnaasium ja Celia Roose.
Antsla rajameister oli Sixten Sild, rajal oli 16 kultuurilooga seotud punkti. Mõtlemisülesande „Allergiä saapidõga kassi vasta“ vastusevariantidest eelistati enim 2. valikut.

 

Kuula

 

või loe arutamisülesannet.

Vaata Antsla rada.

 

3. päev

21.10.2023 kell 11 saime kokku Karula kihelkonnas Lüllemäel. Uma Pido kultuuriorienteerumissarja Karula etapil oli osalisi ca 60 inimest, rada läbis 45 inimest. Celia Roose eestvõtmisel õpiti selgeks Karula kihelkonna laulumäng “Siimani seeli”. Laulumängu õppimist toetasid Kaika kuur, naisrühm Karukell ja juhendaja Elin Lihten ning Lüllemäe Põhikooli noored ja Triin Tanilas. Karula kihelkonna sihiotsimisel oli suunanäitajaks selle kandi parim teejuht, eesti kirjanik ning usu-, haridus- ja poliitikategelane Jaan Lattik, kelle sünnist möödus 22. oktoobril 145 aastat. Karula rajameistriteks on Jaan Lattik, Toivo Kotov ja Sixten Sild. Rajal oli 20 kultuurilooga seotud punkti, iga punkti juures lühikesed seletused, miks see paik tähtis on. Raja pikkus oli kokku ca 13 kilomeetrit ja kõik 20 punkti läbisid 7 inimest. Mõtlemisülesande „Järekõrd kipõtohtri man“ vastusevariantidest eelistati enim 3. valikut.

 

Kuula

 

või loe arutamisülesannet.

Vaata Lüllemäe rada.

 

2. päev

9.09.2023 kell 11 saime kokku Vastseliina Rahvamaja juures. Uma Pido kultuuriorienteerumissarja Vastseliina etapil osalisi ca 70 inimest, rada läbis 50 inimest. Liikumispäeva alustuseks ütles tervitussõnad võru keele eestkõneleja Hipp Saar. Meelika Hainsoo eestvõtmisel õpiti selgeks Vastseliina kihelkonnast üles kirjutatud laulumäng „Kos käisid, väike Anneke?“. Meelikat toetasid naisrühm Naistepuna, segarühm Kullerid ja Vastseliina lasteaia folkloorirühm. Orienteerumisraja valmistas ette Sixten Sild ning Ago ja Uuńo Ruus. Rajal oli 20 kultuuriloolist punkti, mille juures ka lühikesed kirjeldused. Kogu raja pikkus oli ca 10 km. Kõik 20 punkti läbis 8 inimest. Mõtlemisülesande „Vehverkoogimaja“ vastusevariantidest eelistati enim 1. valikut.

Kuula

 

või loe arutamisülesannet.
Vaata Vastseliina rada.

1. päev

20.08.2023 kell 11 saime kokku Võru linna keskväljakul. Uma Pido kultuuriorienteerumissarja avapäeval oli osalisi ca 80 inimest, raja läbis 54 inimest. Liikumissarja alustuseks ütles tervitussõnad võru keele eestkõneleja Hipp Saar. Meelika Hainsoo eestvõtmisel õpiti selgeks Põlva kihelkonnast üles kirjutatud laulumäng „Mi lääme’ kaara põimma“. Meelikat toetasid segakoor Claro ja Kääpa Põhikooli vanem ja noorem tantsurühm. Orienteerumisraja valmistas ette Sixten Sild. Rajal oli 17 kultuuriloolist punkti, mille juures ka lühikesed kirjeldused. Kogu raja pikkus oli ca 15 km. Kõik 17 punkti läbis 24 inimest. Mõtlemisülesande „Kunna valigu’“ vastusevariantidest eelistati enim 3. valikut.

Kuula

 

või loe arutamisülesannet.

Vaata Võru linna rada.

 

Sihiotsimis- ja mängupäevad:

20.08.2023 kell 11 saame kokku Võru linna keskväljakul.
9.09.2023 kell 11 Vastseliina kihelkonnas saame kokku Vastseliina Rahvamaja juures.
21.10.2023 kell 11 Karula kihelkonnas saame kokku Lüllemäe Põhikooli juures.
11.11.2023 kell 11 Urvaste kihelkonnas saame kokku Antsla Kultuurikeskuse juures.
9.12.2023 kell 11 Räpina kihelkonnas saame kokku Räpina Aianduskooli juures.
20.01.2024 kell 11 Rõuge kihelkonnas saame kokku Rõuge Rahvamaja juures.
3.02.2024 kell 11 Setomaal saame kokku Värska Kultuurikeskuse juures.
16.03.2024 kell 11 Kanepi kihelkonnas saame kokku Kanepi Gümnaasiumi juures.
13.04.2024 kell 11 Hargla kihelkonnas saame kokku Hargla Maakultuurimaja juures.
18.05.2024 kell 11 Põlva kihelkonnas saame kokku Põlva Kultuurikeskuse juures.

 

Kõrraldasõ’:

Võro selts VKKF,
Võro Instituut,
Tarto ülikooli eetigakeskus, orientiirümisklubi Põlva Kobras, orientiirümisklubi Võru,
Verska orientiirümisklubi Peko, orientiirümisklubi Juku-Peedu, Sõprade Pool MTÜ,
Võromaa spordiliit,
Võru Kannel,
Põlva maakunna spordiliit,
Antsla kultuurikeskus,
Harglõ maakultuurimaja,
Räpinä valla kultuurikeskus, Rõugõ rahvamaja,
Setomaa kultuurikeskus,
Vahtsõliina rahvamaja jt.

Tugõja’: