Määne om seo maa? Kaemi’ perrä!

Viienda Uma Pido eel toimus kümme matka, kus õpiti tundma Vana Võromaad.

 

Sarja 1. matk
15.10.2017 kell 11 matk Räpina kihelkonnas Meenikunnos “Mõtsavele’ Palomaal”  

Matkal osales 220 inimest, nii noori kui vanu. Contra juhatas matka sisse, ka sobiv lauluviis oli tal õigel ajal ja õiges kohas varrukast võtta. Matkajuht Kaarel Tiganik ja Kalle Kannel tegid head tööd. Suure rahvahulga tõttu läks neil vaja ruuporit. Pillimees Toomas Valk, kes pea kogu aeg mängis, oli juba puhas boonus. Matka soosis suurepärane sügisilm ja korraldajad Maive Tõemäe ja Aile Vals olid teinud superhea töö. Aituma kõigile!

 

Sarja 2. matk
29.10.2017 kell 11 Võromaa-Setomaa piiriretk

Matkal käis kokku 140 matkalist. Käidi 1000 aastat vanal piirialal. Otsiti vana piirikohta Lämmäkivi ja räägiti, kuidas võeti piiril vastu saatkondi. Miikses käidi Jaanikivi juures, räägiti Stalini ajal ehitatur kiriku lugu. Rajale jäi rootsiaegne piirikõneluste koht ja vana veski paik. Liiguti Piirimäel ja Miikse oja ääres.

Matka juhtisid Aare Hõrn, Arvis Kiristaja ja Kaja Tuul. Rada ja rajakaarti aitas ette valmistada Mihkel Puusepp. Aitäh kõigile ilusa matkapäeva eest!

 

Matkasarja 3. matk
11.11.2017 kell 11 matk Urvaste kihelkonnas “Pokudele külla”.
Väiksest vihmast hoolimata oli matkajaid taas 140. Matkati Urvaste kiriku juurest Koigule, sealt Pokumaale, edasi Tamme-Lauri tamme juurde ja lõpuks kiriku juurde tagasi. Pokumaal tutvustasid Nele Hendrikson ja Sirje Loodus pokusid ja Pokumaad.
Matkajuhid olid Kaie Mets, Tiina Ruusmaa ja Kerli Tiks. Matka korraldas Aivar Kroonmäe, abilised olid Virve Üprus, Tiit Tõnts ja Artur Ploom. Aitäh kõigile ilusa matkapäeva eest!

 

Sarja 4. matk
2.12.2017 kell 11 matk Põlva kihelkonnas Taevaskoja ümbruses. Metsamehega metsa!
Lumi oli maha sadanud, mets oli muinasjutuline! Matkast võttis taas osa 140 inimest. Matkajuht Ülo Leitu viis meid metsavendade punkri juurde, kõneles Taevaskodadest ja metsa elust-olust. Külastasime Mammaste Tervisespordi keskust ja radasid. Vaatasime üle Jakob Hurda sünnikoha ja Himmaste koolimaja. Astusime üle Võnnu kihelkonna piiri. Tutvusime filmi “Viimne reliikvia” võttepaikadega.
Matka korraldas Meelis Maidla, matkajuht oli Ülo Leitu. Registreerumisel olid abiks Kati Maidla ja Aili Siida. Parkimist korraldasid Mart Vester ja Roman Prussinski, Hurda sünnipaigas rääkisid Sirje Vill ja Arvo Jää. Veel aitas kaasa Taima Nurm Põlva spordikoolist. Aituma kõigile korraldajaile ja osavõtjatele!

 

Sarja 5. matk
17.03.2018 kell 11 matk Karula kihelkonnas Lüllemäe kandis Lattiku Jaani radadel
Matka kangelasteks oli kaunis Karula kuppelmaastik ja selle kihekonna üks kuulsamaid poegi, EV Riigikogu liige, haridusminister 1925-27 ja välisminister 1928-31, kirikuõpetaja ja võrratu jutuvestja Jaan Lattik. Matkal nauditi kaunist maastikku ja eesti rahva fantaasiat kohanimede panekul. Räägiti Jaan Lattiku lapsepõlvest selles kandis ning külastati tema sünni- ja lapsepõlvekodu. Kuulati ka mõnda tema paljudest vahvatest juttudest.
Matkast võttis osa 140 matkalist. Korraldas Sixten Sild, lisaks temale olid matkajuhtideks veel Maret Vaher ja Ede Pähn. Abilised Merike Õun, Külli Leola, Sarmite Sild ja Ester Seim.. Aituma korraldajaile, osavõtjatele ja ilmataadile!

 

Sarja 6. matk
31.03.2018 kell 11 matk Kanepi kihelkonnas ümber kuue Kooraste järve
Matkast võttis osa 260 matkalist. Rada kulges mööda imekaunist maastikku kuue järve ümber. Liiguti Varetepalu metsa, sealt üle “Vihakanali” Kõverjärve äärde.Järve järsemal idakaldal on säilinud ribana tükike põlist, umbes paarisaja aastast männimetsa, segamini üksikute kuuskedega. Põhjakaldal on supluskoht ja ühenduskraav Mutsina järvega. Siin leiduvad ka mõned muistsed kalmed. Sealt viis tee edas Linajärve äärde. Liiguti edasi üle Pühajõe, ümber Kooraste järve kuni Uiakatsi järve äärde (vee läbipaistvuselt Eesti kolmas järv). Põigati mööda Atsike järvest ning tee viiski lehisealleed mööda alguskohta tagasi.
Korraldaja Urmas Kivirand, metsajuttu puhus Meelis Kihulane. Lindudest rääkis Peeter Raudsepp, ajaloost Kristel Kivirand. Teed keetis Marju Jalas. Aitäh kõigile korraldajatele ja osavõtjatele.

 

Sarja 7. matk
14.04.2018 Hargla kihelkonnas. Koiva kondude “viies aastaaeg”.

Matkalisi oli seekord 200. Matkati Parmu Ökoküla talgukeskuse juurest üle Mustajõe Tellingumäe vaatetorni juurde. Mustjõe 100 aastasel sillal said uudishimulikud uudistada, mismoodi tehakse hüdrometeoroloogilisi vaatlusi.
Edasi suunduti Tellingumäe torni juurde ja sealt läbi põlislaane Taheva mõisaparki endise mõisa hoonete juurde, kus visati pilk peale muinsuskaitsealusele jääkeldrile ja veetornile ja kogu sanatooriumi hoonekompleksile ning kuulati lugusid seal aset leidnud sündmustest.
2016.aasta juulitormi jälgi uurides püüti mõista looduse vägevust.
Matka korraldasid Merike Saar ja Kalev Raudsepp. Giidid olid Kalev Raudsepp, Andres Rõõmus, Monika Rogenbaum, Kalev Helemets. Tõrvavabrikust rääkis Andres Rattasepp, meteorloogiast Kaie Helemets. Tellingumäel rääkis Tõnis kask, tornivaht oli Raul Tiit. Sanatooriumi giid oli Annet Kaganovitš.
Parkimist korraldasid Raul Tiit, Karl Alex Allemann, Mattias Miller, fotosid tegid Annika Rätsep, Mari Epp Rattasepp. Lõõtsa mängis Tormi Rattasepp ja teemeistrid olid Roman Orusaar, Jandra Mölder, Inge Põder-Männiste. Transpordi ja logistikajuht oli Indrek Miller. Aitäh kõigile korraldajaile ja matkalistele!

 

Matkasarja 8. matk
28.04.2018  matk Vahtsõliina kihelkonnas Piusa ja Tudõrna kandis.

Seekord oli matkalisi 160. Piusa ja Tudõrna kandis näidati kohti, kuhu tavalised turistid ei juhtu. Matkal oli kaks tähtsat peateemat: loodus ja raudteesillad. Orava kooli noored tegid matkalistele ülesandeid ja mänge ka. Matka korraldajad: Ene Säinast, Ain Piir. Grupijuhid: Külli Piir, Mihkel Puusepp, Erki Keel, Helen Piir, Külli Pähn, Kaire Hakk, Katariina Keerd, Aare Hõrn. Abilised: Maaja Glaser, Liina Loosaar, Vahur Loosaar, Teemar Säinast, Esper Ilm, Enely Jaani, Anne Pisukov, Svetlana Pisukova, Jaanus Salm, Aino Suurmann, Mart Suurmann. Aituma kõigile korraldajatele ja matkalistele!

Matkasarja 9. matk
12.05.2018 kell 11 matk Rõuge kihelkonnas Paganamaal.

Umbes 100 matkalist käis Paganamaal kolmes grupis. Vastavalt enesetundele oli võimalik valida kahe erineva pikkusega matkaraja vahel – 11 km või 7 km. Räägiti legende Paganamaast ja Vanapaganast. Matk toimus looduskaitse all oleval Paganamaa maastikukaitsealal ja kulges mööda tähistatud matkarada ning ka maanteel. Uuriti, kus Vanapagan magas ja kitsi karjatas ning millised jalajäljed jäid küngastele, kui Vanapagan pikse eest järve põgenes. Piiriorus avanes kaunis vaade Paganamaa neljale järvele, roniti üles järsust Suure Liivakraavi kaldast ja käidi ära uues vaatetornis. Vorotka kivikalme juures mõeldi tagasi muistsetele aegadele.

Matka korraldajad Silver Sild ja Merike Niitmets, matkajuhid Alar Sikk, Marje Mürk ja Merike Niitmets. Pilli mängis ja laule õpetas Malle Vissel. Aituma kõigile korraldajaile ja osavõtjatele!

 

Matkasarja 10. matk

2.06.2018 kell 11  matk Põlva ja Rõuge kihelkonna piiril Võru linnas.

66 matkajat tulid Võru linna viimasele Uma Pido matkale kohe peopäeval. Matk oli ligi 5 kilomeertit pikk. Liiguti Tamula järve ääres, tutvuti Põlva ja Rõuge kihelkondade piiri ja Võro mõisaga. Matk lõppes Võru kesklinnas Uma Pido laadal.

Matka läbiviijad: Toomas Pindis – matka korraldaja, Juhan Härra – rajameister, Anu Jõgeva – meditsiin, Piret Kahre ja Kati Härra – matkaliste registreerimine. Turvamehed: Art Soonets, Olavi Mõts, Kristo Hütt ja Indrek Ots. Kaasa matkas ka matkade eestkõneleja Contra (Margus Konnula). Aituma kõigile korraldajaile ja matkalistele!

 

Matkalise meelespea
Registreerumine matkale
Matkasarja plakat

 

Korraldajad:
Võro Selts VKKF
Võro Instituut
Kaitseliit Võrumaa Malev
Kaitseliit Põlva Malev
Võrumaa Spordiliit
Põlva Maakonna Spordiliit
Põlva Matkaklubi jt