Korraldavad: MTÜ Kõrvipalu loometalu ja Võro Selts VKKF

Toetajad: AS Lõuna Pagarid, Clockwork OÜ, Eesti Kultuurkapital (Põlva ja Võru ekspertgrupid), Helemall Maask, Kaabsoo, Lõuna-Eesti Talumuna OÜ, Paadova talu, Piletilevi, Põlva Tarbijate Ühistu, Rahvakultuuri Keskus (Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018-2021), Sireli talu, Süvahavva Loodustalu, Taarapõllu talu, Tillu kohvik, Vana-Võromaa käsitüü, Võro Instituut, Võru linn, Võrumaa Toidukeskus, Võru vallavalitsus, Rõuge vallavalitsus, SA Räpina Kultuurkapital.

 
Emakeelepäeval valiti maailma parim võrukeelne kaver.

Võrus valitakse vingeim võrukeelne kaver.

Algas konkurss maailma parima võrukeelse kaveri leidmiseks.

Vaata ka kaverikonkursi statuuti.