Korraldajad: MTÜ Võro Selts VKKF, Võru Linnavalitsus, Võru Vallavalitsus, Põlva ja Võru maavalitsused ja Võru instituut.

Toetajad: Eesti Kultuurkapital (rahvakultuuri sihtkapital, Võru, Tartu ja Põlva maakondade ekspertgrupid), Võru Vallavalitsus, Võru linn, Võru Instituut, Rahvakultuuri Keskuse Vana Võromaa kultuuriprogramm, Kohaliku omaalgatuse programm, Võrumaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Võrumaa Partnerluskogu LEADER-programmist, MTÜ Piiriveere Liider LEADER-programmist, Loovagentuur Maailm, Võru Empak AS, MTÜ Hinokad, Hiirepadi OÜ, Nopri Talumeierei, Taarapõllu talu, AS Värska Vesi, Elisa Eesti AS, AS ARKE Lihatööstus.

Meediapartnerid: Uma Leht, Lõunaleht, Maaleht, Eesti Ekspress, Võrumaa Teataja, Raadio Elmar, Raadio Kuku.

EAS logo

KÜSK logo

Eesti Kultuurkapital

maailm

Uma Leht

Hinokad

Elmar

Maaleht