Kuvvõs Uma Pido Põlvan Indsikurmun om är peetü!

Uma Pido kõrraldaja’ tennäse’ nii suuri ku väikuid lauljit, tandsjit, näütlejit, solistõ, dirigente, koorijuhtõ, lavastusõ ja laulõ luujit, helü- ja filmitegejit, pilditegejit, ehitüs- ja vikurmeistrit, priitahtlikkõ, latsiga kammandajit, parkjit, turvajit, tervüse turgutajit, söögipakjit, abiliisi ja tugõjit ja kõkkõ taad rahvast, kiä pidol oll.

Mi kõik ütenkuun teimi seo vägevä pido!

 

Harri A Sundelli tettüid pidopiltõ saa kaia’ tast.

Uma Pido Facebookin:  https://www.facebook.com/umapido5/

Uma Pido Instagramin: https://www.instagram.com/umapido2024/