UMA PIDO KAVA

 

Riidi, 28. mai 2010

PIDO NAKATUSPÄIV

 

Kontsõrdi' Põlva Maarja kerikun

18.00 Laulva' E Stuudio tütärlatsikuur (Põlva), Mitte-Riinimanda segäkuur (Rapla) ja segäkuur Hilaro (Võro).

23.00 Laulva' näütlejä' Anne Maasik ja Heiki-Rein Veromann.

 

Mootorilda nelä tsõõriga sõiduriistu mäest alla kupataminõ

20.00 Egä-aastanõ Põlva liina päivi tegemine: keskliinan sõitva' suurõst mäest alla egäsugumadsõ' põnõva' sõiduriista'.

 

Umakeeline popkontsõrt liinalava pääl Põlva Kaubamaja takan

21.00 Ansambli' Lõkõriq ja Ummamuudu.

 

Pidotulõ hoitminõ Taivaskuan

Sõs ku päiv mõtsa taadõ lätt, võetas Taivaskuan üles pidotuli. Tuld hoiõtas Taivaskuan rahvalaulu, -juttõ ja -muusika seen kooni pidorongikäüki minekini. 
Umavahel ütelden om tuu "sõs, ku päiv mõtsa taadõ lätt" kellä 8 paiku õdagu. A minnä võit sinnä egäl aol, ka üüsse. Tegeligult kõrraldaja' uutvagi, et rahvas jaotunu võimaligult ühtlaselt pia terve üüpäävä pääle är, et lauljit ja tulõhoitjit õks kõik aig jakkunu. Kiholaisi om sääl kõvva, ku lääti, arvõstagõ sändse rõivaga, miä noid väega mano ei lasõ!

 

Puulpäiv, 29. mai 2010

PIDOPÄIV

 

Uma Pido laat Põlva liina spordiplatsi (staadioni) pääl

Laat om vallalõ 8.00-15.00 ja laadapäivä vidä Contra.

 

Ülesastja' laadulava pääl 9.00-14.30.

Ülesastmisõ kelläao' võiva' ka veidü tõistõ minnä'!

9.00 Laadu kultuuriprogrammiga nakkas pääle Põlva Liina Puhkpilliorkestri, miä lätt laadu päält liina pääle inemiisile herätüst mängmä.

9.30 Lõõdsaklubi

10.00 Pori Lõõdsaklubi (Porin Pelimannit)

10.30 Eesti-Vene Kultuuride Ühing.

11.00 Tandsva' tandsurühmä Värten naasõ'

11.30 Trallikud. Rahvamuusigatüütluisi festivali "Moisekatsi Elohelü" publiku lemmik ja Võro Folkloorifestivali ja Villändi Perimüsmuusiga festivali preemijide võitja.

12.00 Põlva Seto Selts

12.30 Helmine leelokuur laul elotsõõrist

13.00 Segäkuur SoLeMiJo. Ilosa' häövä' keele' Veljo Tormise muusikan: valitu luu' Tormise pulmalaulõ ja Ingerimaa õdagidõ tsüklist.

13.30 Helühand

14.00 Tsibihärbläse'

Tüütarõ' laadu pääl

11.00-15.00 Lõõdsaehitüse tüütarõ. Vidä Heino Tartes.

11.00-15.00 Kõlapille tüütarõ. Vidä Tõnu Lumi.

11.00-15.00 Savitüü-opitarõ. Vidä Räpinä Rahvakuul.

 

Tüütarõ Põlva liinan

11.00-15.00 Rahvalaulutüütarõ Põlva Muusikakooli man, vihmaga muusikakooli saalin. Vidävä' Vaikuse Koosolek ja Ütsiotsõ, üten laulda' saa egäüts!

 

Ülesastja' liinalava pääl Põlva Kaubamaja takan 10.00-15.30.

Ülesastmisõ kelläao' võiva' ka veidü tõistõ minnä'!

10.00 Põlva Liina Puhkpilliorkestri jõud herätüsmängult liinalava pääle. Põlva liinapää terehtüs ja pidohummogu kohviserpämine.

10.30 Tarbatu laulukuur. Rahvalaulu' kosjankäümisest, pulmõst ja elost päält tuud.

11.00 Käokirjas.

11.30 Põlva Mandoliinide orkestri.

12.00 Greip. Rahvamuusigatüütluisi festivali "Moisekatsi Elohelü" Põlva liina eriavvuhinna võitja.

12.30 Trallikud.

13.00 Kanepi Segäkuur. Uma' Laulu' Kanepin. Võrokeeline kontsõrtversioon A. Weizenbergi (1837-1921) näütemängust "Sooharimine ja südameharidus".

13.30 Aapo Ilves ja Enno Säinast. Uma Laulu konkursi võitja'.

14.00 Võru Muusikakooli perimüsmuusika opilasõ'.

14.30 Pori lõõtsaklubi (Porin Pelimannit).

15.00 Tuulepuu. Rahvamuusigatüütluisi festivali "Moisekatsi Elohelü" Uma Pido eriavvuhinna võitja.

 

18.00 Pidorongikäük Põlva järve veerest Indsikurmu

 

19.00 Uma Pido pääkontsõrt Indsikurmun

Üten löövä' etno-rokk-punt Folkräüss ja päält 3300 laulja ja tandsja.

Pido jakkus simmaniga, kon mängvä' Heino Tartes ja Sõbra'.

 

Kontsõrdi pilet mass Piletilevist ostõn 50/25, kotussõpääl Indsikurmun 75/40.

Kõik tõsõ' tegemise', mink man olõ-i piledi hinda, omma' massulda!

 

 

PIDOTEEDÜST

- Ilmavanaga om tettü leping hää ilma osan, a unõhtõdi kokko leppi', miä tuu hää ilm sääne om, nii et tuuperäst võtku egä pidolinõ õks üten midägi kõva vihma, tuulõ ja päävä kaitsõs! Kiholaisi tikus parladsõl aol kah pallo olõma, nii et ka tuus tulõ hinnäst ette valmista!

- Pidol lätt vaia kannatlikkust ja rõõmsat miilt – pidopääväl om Põlvan pall'o rahvast, aigu või võtta nii massina parkmine ku ütest kotussõst tõistõ joudminõ.

- Pääkontsõrdi piledi' om hää Piletilevist ette är osta, sõs olõ-i kotussõpääl järjekõrran saismist!

- Pääkontsõrdilõ om hää tulla' varramba, selle et sõs kergemb löüdä' parkmis- ja istmiskotussit!

 

TAN OMMA' UMA PIDO JA PÕLVA LIINA PERIMÜSAASTA SÜNDMÜSE'. EGÄSUGUMAIDSI MUID TEGEMIISI PÕLVA LIINAN VÕI LÖÜDÄ' PÕLVA PÄIVI KAVAST!

 

Põlva liina kaart

 

  © 2008     Tel. 533 22 153; See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.